Souhlas se zpracováním osobních údajů

Uděluji tímto souhlas Mgr. Romanu Peškovi se sídlem Šantova 719/2, 779 00 Olomouc, IČ 42015146 a Mgr. Radimu Janouškovi se sídlem Šantova 719/2, 779 00 Olomouc, IČ 66247641  (dále jen “Správce”), aby ve smyslu nařízení č. 679/2016 o ochraně osobních údajů fyzických osob (dále jen “GDPR”) zpracovával tyto osobní údaje: jméno a příjmení, e-mail, telefonní číslo.

 1. Tyto osobní údaje je nutné zpracovat pro účel poskytnutí poradenství v oblasti oddlužení. Údaje budou správcem zpracovány po dobu nezbytně nutnou k naplnění účelu.
 2. S výše uvedeným zpracováním uděluji výslovný souhlas. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět a to například zasláním e-mailu nebo dopisu na kontaktní údaje Správce.
 3. Zpracování osobních údajů je prováděno Správcem.
 4. Dle GDPR máte právo:
  • Vzít souhlas kdykoliv zpět
  • Požadovat informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme
  • Požádat vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů
  • Vyžádat si přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit
  • Požadovat opravu, výmaz osobních údajů, omezení zpracování a vznést námitku proti zpracování